inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Kurser

Børnefællesskaber og familieliv - husk børns sammensatte liv

dorte kousholt.jpg
 

Børnefællesskaber og familieliv - husk børns sammensatte liv 

Psykolog og Ph.d. Dorte Kousholt
Dato: 14. maj 2018 kl. 14.30-17.00

Kom til pitstop og få et nuanceret blik for betydningen af børns sammensatte liv. For psykologer, familiebehandlere, pædagogisk personale – og for forældre: en eftermiddag, der tilbyder nye og brugbare perspektiver på samarbejde med børn og forældre.

Når vi i det tværfaglige samarbejde skal forstå børns vanskeligheder, kigger vi som professionelle ofte på familiens dynamik - måske endda med et hurtigt diagnosticerende blik. Vi tilbyder rådgivning og sætter måske andre familieorienterede tiltag i gang. Og sideløbende - og adskilt - er der andre fagpersoner, der arbejder med udviklingen i de pædagogiske miljøer. Der er brug for at vi i samarbejdet ser på børns og familiers betingelser i samspillet med børnefællesskaberne og livet i børnenes institutioner og skoler. Den moderne familie får i høj grad sin betydning i relation til børns og forældres liv andre steder end hjemme i familien. Også børnene lever et sammensat liv: de skal skabe sammenhæng i en hverdag i institution og i et eller flere hjem. For at kunne forstå de sammenhænge, som problemer opstår og håndteres i, kan vi som professionelle ikke forstå familien som en isoleret enhed, men må se den som en del af børns og forældres samlede hverdag. Derfor har vi brug for viden om hverdagslivet i daginstitutioner og skoler, og om de almindelige dilemmaer og udfordringer som børn og familier oplever i deres hverdag.

På dette pitstop skal vi se sammen med Dorte Kousholt se nærmere på, hvordan børnenes sammensatte liv virker ind på familiens liv: Hvordan oplever forældrene, at børnenes sociale liv i børnehaven har betydning for familiens hverdag og for deres fokus og muligheder som forældre? Og hvordan familiens liv har betydning for børnenes hverdag i børnehaven? – og skolen?

Om Dorte Kousholt
Dorte Kousholt, psykolog og ph.d., lektor ved DPU, har i mange år arbejdet med moderne familieliv med dets variationer og dilemmaer, herunder forældresamarbejde og professionelt familiearbejde. Hun har lavet forskning gennem at være tæt sammen med børn og har færdedes med dem i deres børnefællesskaber i børnehaven og i deres familier og interviewet forældre. Dorte Kousholt har i sine bøger og artikler mange levende beskrivelser og eksempler, som kan give inspiration til det daglige professionelle arbejde med familier, børn og deres institutioner.


Praktiske oplysninger

Tid: 14. maj 2018 kl. 14.30-17.00
Sted: Stengade 51, 3000 Helsingør, hvis du ikke får anden besked
Pris: 375,- kr. inkl. kaffe, the og sødt

Tilmelding

Send en mail med navn, arbejdsadresse, faktureringsoplysninger og telefonnummer til dlj@inpraxis.dk. Skriv "pitstop Kousholt" i emnefeltet på mailen.

Kontakt os for at tilmelde dig kurset.
Du kan finde vores andre aktuelle kurser her.

Pit-stopIben Ljungmann