inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Kurser

Pædagogik uden konfrontationer

 

”Ud af magtkampen —
konflikter og relationer uden vindere og tabere”

En temadag om pædagogik uden konfrontationer ved Bo Hejlskov Elvén
Dato: 9. november 2017

Kom og få inspiration til din pædagogiske praksis med børn, unge og voksne og få nye metoder og teorier du kan anvende i dit arbejde som supervisor, vejleder eller familierådgiver.

På denne temadag vil Bo Hejlskov Elven præsentere sine principper for pædagogisk arbejde med børn, unge og vokse, og hvordan man kan lave pædagogisk arbejde og håndtere konflikter uden konfrontationer. Med afsæt i hverdagseksempler og antagelsen ”mennesker der kan opføre sig ordentligt, gør det!” giver han ny inspiration til, hvordan man kan tænke og tale om pædagogik og konflikter og ikke mindst, hvordan disse kan løses på værdige måder uden vindere og tabere.

Vi har inviteret ham til inpraxis, fordi hans tilgang og hans menneskesyn har ligheder med den etik, der for os bor i de narrative og systemiske tilgange. Hans tænkemåder udfordrer eksisterende diskurser omkring opdragelse og konsekvenspædagogik med straf og belønning og giver andre bud på tænkemåder ved hjælp af sin low-arousal pædagogik. Samtidig kombinerer han et ekstremt stærkt fagligt fundament og forskning indenfor neuropsykologi, stressforskning og affektteori med en meget konkret, praksisnær tilgang og en eminent og enkel formidling af denne, så man kan bruge det i sin pædagogiske praksis allerede dagen efter.

Om Bo Hejlskov Elvén
Bo Hejlskov Elvén er autoriseret psykolog og har i mange år arbejdet med adfærdsproblemer i skolen, psykiatrien og på det sociale område, særligt i relation til mennesker med udviklingsforstyrrelser. Siden har Bo dog med afsæt i erfaringerne fra dette område, videreudviklet og tilpasset sin teori og sine metoder til skoleområdet, ældreområdet, psykiatrien og hans seneste bog, ”Rabalder i børnefamilien” er målrettet forældre, som ønsker at kunne håndtere episoder med højt affektniveau i familier. Bo er en international kendt oplægsholder og forfatter, har talt på en række internationale kongresser og konferencer bl.a. indenfor autismeområdet. Læs mere om Bo på hans hjemmeside: www.hejlskov.se

Vi glæder os til at se dig!


Udvalgt litteratur

Se den komplette liste på Bo's hjemmeside:

  • ”Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning” (2010), Dansk Psykologisk forlag.
  • ”Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed” (2012) i samarbejde med Hanne Veje og Henning Baier. Dansk Psykologisk forlag.
  • ”Adfærdsproblemer i skolen” (2013). Dansk Psykologisk forlag
  • ”Adfærdsproblemer i ældreplejen” (2015) i samarbejde med Iben Ljungmann (partner i inpraxis) og Charlotte Agger. Dansk Psykologisk Forlag.
  • ”Adfærdsproblemer i psykiatrien” (2015) i samarbejde med Sophie Abild. Dansk Psykologisk forlag.
  • ”Rabalder i børnefamilien” (2016) i samarbejde med Tina Wiman. Dansk Psykologisk forlag.

Praktiske oplysninger

Tid: 9. november 2017, kl. 9-15.30.
Sted: Inpraxis, Stengade 51A, 2.sal th., 3000 Helsingør.
Pris: 1850 kr. excl. Moms (for inpraxis kursister kr. 1350 excl. Moms). Ved tre eller flere deltagere fra samme arbejdsplads giver vi 10 procent rabat (dog ikke hvis man får rabatten som inpraxis kursist).

Tilmelding

Via mail til dlj@inpraxis.dk

 

Kontakt os for at tilmelde dig kurset.
Du kan finde vores andre aktuelle kurser her.