inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Kurser

OVERTEGNET: Psykologiske undersøgelser

camilla printz.jpg

OVERTEGNET: Psykologiske undersøgelser - holdepunkter, løftestænger og benspænd fra en systemisk-narrativ vinkel

Psykolog Camilla Printz

18. november 2019, Århus

”Vi er bekymrede og aner ikke, hvad vi skal gøre!”. ”Vi kan ikke finde hoved og hale i denne sag!”. Følelsen af afmagt og fastlåsthed kan ofte være baggrunden for at invitere undersøgelser, udredninger eller vurderinger ind i en sag. Det kan være psykiatriske udredninger, forældrekompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser eller PPV’er. Håbet og løfterne er ofte de samme. At det efterfølgende står klart, hvad man skal gøre, eller at hoved, hale og resten af kroppen bliver fundet. Undersøgelsesfeltet lokker med løfter om objektiv viden, reduktion af ofte høj kompleksitet og tydelige konklusioner og vurderinger – ofte med højt lixtal. Men hvilke undersøgelsesprocesser – og produkter er hjælpsomme? Og for hvem?

Med dette pitstop er det netop, hvad vi vil undersøge. Hvordan tilrettelægger vi undersøgelser, der kan producere nyttig viden, som kan omfavne og overskride gældende forståelser? Og hvilke undersøgelseskontekster og -processer kalder det på?

Efter i en årrække at have arbejdet med narrative og systemiske tilgange i arbejdet med børn, unge og familier, er Camilla Printz trådt ind i arbejdet med undersøgelsesopgaver. Og mødet mellem undersøgelsesopgaverne og narrative og systemiske dyder og bestræbelser har udpeget et vigtigt felt af muligheder og umuligheder. På dette pitstop vil vi udforske, hvordan netop narrative og systemiske ideer byder sig til og stiller sig (frugtbart) i vejen i undersøgelsesprocesser og understøtter blikket for bl.a.:

  • Forhandling (og genforhandling) af undersøgelsesopgaven
  • Magtpositioner og effekterne heraf i undersøgelsesprocessen
  • At skabe nye forståelser af og omkring en given problemstilling og bekymring
  • At inddrage netværk og have modet til at udvide undersøgelseskonteksten
  • At koordinere med relevant netværk undervejs i processen og på bagkant af produktet

Eftermiddagen vil udforske, hvordan vi som undersøgere kan vi sætte nogle af de vigtigste narrative og systemiske grundfærdigheder i spil: Nysgerrigheden, evnen til at se bag om fremtrædelsesformer og ønsket om at forstå og skabe forandring i et kontekstuelt perspektiv. Alt sammen med formålet, at vore undersøgelser kan komme til at bidrage med nytænkning og blive et springbræt for både den/de undersøgte, familien og det større professionelle netværk.

Camilla Printz er psykolog og arbejder på Poppelgården Familiecenter, Hvidovre. Hun har i en årrække arbejdet med børn, unge og familier i sammenhænge med anbringelser, i skoleregi og i familiebehandling. Hun arbejder i tiltagende grad med undersøgelsesopgaver og VISO-rådgivning samt undervisning og supervision. Camilla Printz er forfatter til artikler om bl.a. trekantssamtaler med børn og unge samt om videosupervision af pædagogisk personale.


Praktiske oplysninger

Tid: 18. november 2019 kl. 14.30-17.00
Sted: Århus - nærmere info kommer senere.
Pris: 375,- kr. inkl. kaffe, the og sødt

Tilmelding

Tilmeld dig via hjemmesiden eller send en mail med navn, arbejdsadresse, faktureringsoplysninger og telefonnummer til as@inpraxis.dk. Skriv "Pitstop Printz" i emnefeltet på mailen. Tilmeldingen er bindende og pengene betales ikke retur ved afmelding senere end 1 måned før arrangementet. Arrangementet er overtegnet - skriv en mail til Anne Stærk (as@inpraxis.dk) hvis du vil på ventelisten

Kontakt os for at tilmelde dig kurset.
Du kan finde vores andre aktuelle kurser her.