inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Kurser

Nytænkning om traumer

robin.jpg

Nytænkning i traumer

- Et kritisk blik på arbejdet med traumer

Filosof Robin May Schott

23. september 2019 kl. 14.30-17, Helsingør

Gennem de senere år har der været et stigende fokus på arbejdet med traumer. Både inden for narrativ praksis og indenfor andre terapeutiske retninger. Men hvordan forstår vi egentlig traume som fænomen? Og hvilken betydning får vores forståelse for vores arbejde med børn, unge og voksne, der har haft traumatiske oplevelser?

I inpraxis tror vi på, at komplekse problemstillinger kræver komplekse refleksioner. Derfor har vi inviteret filosof Robin May Schott, da hun i kraft af sin forskning netop kan bidrage med et kritisk blik på de dominerende forståelser af traumer – herunder også de forståelser, der bor i den narrative tilgang.

Robin May Schott er netop optaget af, hvordan de dominerende diskurser positionerer mennesker, der har været udsat for traumer, vold eller ydmygelser. For tiden er der stor interesse for agenthed, resiliens og robusthed. Det indebærer ideer om, at man kan (og bør) vise modstandskraft og fornyet styrke efter et traume; at man ved at give slip på det oplevede kan gå fra at være offer til at blive overlever. Men hvilke effekter er der af disse forståelser og opfordringer til mennesker, der har stået i traumatiske oplevelser?

På dette pitstop vil Robin May Schott se på disse tendenser med kritiske øjne. I hendes optik har denne tænkning om traumer rødder i filosofisk dualisme. Enten er man et aktivt handlende individ eller også er man et passivt modtagende individ. Med udgangspunkt i nogle af de pointer som feministisk filosofi har bidraget med, vil hun i stedet argumentere for en mere relationel tilgang til subjektivitet, agenthed og sårbarhed.

Kom og hør Robin May Schotts spændende perspektiver på traumer – og bliv samtidig klogere på, hvordan du selv kan forholde dig nuanceret til traumer, når du møder det i din praksis.

Robin May Schott er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier i forskningsområde for ”Fred, risiko og vold”. Hun arbejder med en bred vifte af emner om krig, konflikt, vold og fred ud fra sin baggrund i etik, social og politisk filosofi, feministisk filosofi, og Holocaust og folkedrabsstudier. Hun har især fokuseret på kønsrelaterede aspekter af krig, inklusiv seksuel vold. Hun arbejder også med emnerne resiliens og sårbarhed i projektet, ”The New Psychology of War.”
Læs mere her: https://www.diis.dk/eksperter/robin-may-schott


Praktiske oplysninger

Tid: 23. september 2019 kl. 14.30-17.00
Sted: Stengade 51, 2. sal, 3000 Helsingør, hvis du ikke får anden besked
Pris: 375,- kr. inkl. kaffe, the og sødt

Tilmelding

Tilmeld dig via hjemmesiden eller send en mail med navn, arbejdsadresse, faktureringsoplysninger og telefonnummer til dlj@inpraxis.dk. Skriv "Pitstop Schott" i emnefeltet på mailen. Tilmeldingen er bindende og pengene betales ikke retur ved afmelding senere end 1 måned før arrangementet.

Kontakt os for at tilmelde dig kurset.
Du kan finde vores andre aktuelle kurser her.