inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Kurser

Terapi i evidensens tid - ingen undtagelse uden regel

rolf.jpg

Terapi i evidensens tid - ingen undtagelse uden regel

Hvad med alle de børn, unge og familier der ikke drager nytte af de evidensbaserede metoder?

 

Psykolog og Ph.d. Rolf Sundet

13. november 2018 kl. 14.30-17

Evidens synes at være en af de stærkeste valutaer på markedet for terapi og behandling. Hvordan redegør vi for evidensen af det, vi gør som behandlere? Hvilke terapier er evidensbaserede? Hvilken evidens er der for denne terapiform til en given målgruppe? På dette pitstop tilbyder Rolf Sundet indspark, der hjælper os som praktikere til at tænke over og forholde os kritisk og kreativt til den reduktionisme, der nemt følger med evidensbevægelsen.

Drømmen er ganske givet at finde ud af, hvilken terapipakke der er den bedste til at hjælpe psykisk lidende. Men problemet er, at ingen empiri entydigt støtter denne drøm. Snarere tværtimod. Faktisk har denne drøm allerede udviklet sig til et mareridt for flere af de børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Fremfor skræddersyede forløb bliver de mødt af behandlingspakker, som der er evidens for, men som alligevel ikke altid passer til dem.

I tråd hermed beskriver mange behandlere, hvordan de står i etiske dilemmaer, når de må afvise at hjælpe folk, fordi de ikke profiterer af de evidensbaserede metoder eller må holde fast i en metode, fordi den er evidensbaseret, selvom deres egne faglige erfaringer peger på at gøre noget helt andet sammen med familien.

Sundet aktualiserer ideen om behandlere som politiske aktivister i folks hverdagsliv. Vi har ifølge Sundet en forpligtelse til at arbejde for, at alle får lige hjælp – og det kræver, at vi tænker kreativt, når vi møder børn, unge og familier, der ikke passer ind i den evidensbaserede behandlingspakke.

Vi har inviteret Rolf Sundet til inpraxis, fordi det var tankevækkende at høre hans oplæg på Nordisk Familieterapi Kongres på Island i 2017 – og fordi mange af de psykologer, familiebehandlere, psykiatrisk personale, socialrådgivere, ledere og terapeuter, vi samarbejder med, netop river sig i håret over mange af de dilemmaer, som Sundet tilbyder begreber for og håndteringsideer til.

Vi glæder os til en spændende eftermiddag!

Rolf Sundet arbejder som professor på Høgskolen i Sørøst-Norge. Som specialist i klinisk psykologi har han været engageret i både det systemiske og narrative familieterapifelt siden 1980erne. Han en kendt og anerkendt forelæser i både ind-og udland og er nok specielt kendt for sin interesse i de store linjer og tendenser inden for terapifeltet kombineret med stor klinisk erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatrien.


Praktiske oplysninger

Tid: 13. november 2018 kl. 14.30-17.00
Sted: Stengade 51, 2. sal, 3000 Helsingør, hvis du ikke får anden besked
Pris: 375,- kr. inkl. kaffe, the og sødt

Tilmelding

Tilmeld dig via hjemmesiden eller send en mail med navn, arbejdsadresse, faktureringsoplysninger og telefonnummer til dlj@inpraxis.dk. Skriv "Pitstop Sundet" i emnefeltet på mailen.

Kontakt os for at tilmelde dig kurset.
Du kan finde vores andre aktuelle kurser her.