inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Kurser

Nærhed og distance i supervision

rolf sundet II.jpg

Nærhed og distance i supervision

- En reflekterende teammodel, der kombinerer ideer fra Michael White & Tom Andersen

Psykolog og Ph.d. Rolf Sundet
Dato: 14. november 2018

Mange indleder supervision med at sige, at de gerne vil have hjælp til at finde nye veje. Hvad skal de gøre for at komme videre? Følger vi fluks trop med drøftelser om, hvad de kan gøre eller uden videre åbner for teamets ideer, så ender supervision hurtigt i fix-it-hjørnet. I supervision kan man gennem nysgerrig udforskning skabe rum for, at personen kan få skabt sig en form for refleksiv distance til det, der er blevet bragt op. Det kan give ny udsigt, så personen kan finde relevante veje i sit arbejde. Indimellem kan man dog opleve, at vi bliver tabt i alle disse ord. Intensiteten forsvinder måske fra samtalen eller inspirationen udebliver. Rolf Sundet insisterer derfor på at lægge nærhed til distancen. Med inspiration fra både Michael White og Tom Andersen har han fokus på, hvad der berører de involverede i supervisionen, fordi der skaber levende samtaler.

Tom Andersen mente, at både i terapi og supervision var det afgørende at gribe og udforske de steder, hvor personen blev berørt af sine egne ord. Mens Michael White inviterede det lyttende bevidningsteam til at fortælle om, hvad der særligt havde berørt dem i det, der var blevet sagt. Vi har netop inviteret Rolf til inpraxis fordi han på en kreative måde kombinerer disse to tilgange. På denne dag vil Rolf Sundet præsentere sin model for, hvordan følelsesmæssige berørtheder kan fungere som indgange til nye handlemuligheder. Det vil ske i vekselvirkning mellem oplæg, træning, live-supervision og fælles refleksioner. Vi er sikre på, at vi får en virkelig spændende dag.

Rolf Sundet arbejder som professor på Høgskolen i Sørøst-Norge. Som specialist i klinisk psykologi har han været engageret i både det systemiske og narrative familieterapifelt siden 1980erne. Han en kendt og anerkendt forelæser i både ind-og udland, ligesom han er en garvet supervisor med et konstant blik for, hvordan supervisionen får betydning for de involveredes arbejde.


Praktiske oplysninger

Tid: 14. november kl. 9-16
Sted: Inpraxis, Stengade 51, 2. sal, 3000 Helsingør
Pris: 1860 kr. excl. moms. For Inpraxis-kursister: 1360 kr. excl. moms.

Tilmelding: Send en mail med navn, arbejdsadresse, faktureringsadresse og telefonnummer til Dorte Lund-Jacobsen på mail dlj@inpraxis.dk. Tilmeldingen er bindende og pengene betales ikke retur ved afmelding senere end en måned før arrangementet.

Kontakt os for at tilmelde dig kurset.
Du kan finde vores andre aktuelle kurser her.