inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Kurser

Brug af observation i psykologens daglige praksis

dorte%252Bog%252Bdorte%252BII.jpg

Vil du komme og kigge på ham?

Brug af observation i psykologens daglige praksis

 

Dorte Koutholt, psykolog, Ph.d og lektor ved DPU og

Dorte Nissen, psykolog, Inpraxis

23.-24. oktober 2019

Når man som psykolog inviteres til at observere et barn eller en børnegruppe, kan man af og til have en fornemmelse af en opgave med forudbestilt facit: ’Når du kommer ned i klassen og observerer ham, så vil du også opdage, at han opfører sig præcis, som vi siger’. Nogle psykologer synes, det kan være svært overhovedet at få øje på noget nyt, der kan bringe samarbejdet videre – andre har erfaringer med at der efterlyses nye perspektiver gennem observation, men at nye perspektiver alligevel ikke synes at være velkomne. Observation er tit efterspurgt, men der skal gøres et stykke arbejde for at få brugt den konstruktivt sammen med de involverede parter.

Observationer kan være et brugbart og betydningsfuldt bidrag til en indsats omkring et barn eller en børnegruppe. I opgaverne omkring inklusion og tidlig indsats skal psykologer være med til at udvikle lærings- og udviklingsfællesskaber, hvor de fleste børn kan indgå – selvom børnene har vidt forskellige betingelser og vidt forskellige måder at deltage, og i observationssituationer kan man komme tæt på barnets og børnegruppens konkrete kontekst og herigennem udvikle viden om konkrete hverdagssammenhænge: Hvordan spiller personlige vanskeligheder og sociale dynamikker sammen i fællesskabet. Hvordan forsøger barnet at håndtere udfordringer i relation til de andre børn og til de voksne, til samvær og læring? Hvordan håndterer børnegruppen forskelligheder, løbende forhandlinger og sociale konflikter? Hvordan stiller børn og voksne betingelser for hinandens deltagelse?

Med inspiration fra deltagerobservation som metode og med begreber fra det narrative/systemiske felt, vil vi se på muligheder og udfordringer ved observation som undersøgelsesmetode. Vi se på relevante begreber og opmærksomhedspunkter og på nogle af de dilemmaer og udfordringer, der er forbundet at gennemføre og formidle observationer. Vi vil komme med konkrete og praksisnære bud på, hvordan psykologer kan håndtere observationsprocesser, så de kan bidrage konstruktivt til (sam)arbejdet omkring børn.

Vi vil se nærmere på en række temaer som

  • Baggrund, formål og rammesætning af deltagerobservation som metode
  • Hvordan tilrettelægger man deltagerobservationer? Adgang, position og fokus som observatør
  • Om børneperspektiver, perspektivskift og om at observere på tværs af forskellige sammenhænge
  • Etiske retningslinjer og etiske overvejelser i konkrete situationer
  • I lyset af den konkrete opgave og kontekst, hvordan overveje og justere hvor meget man skal deltage og hvilke positioner man skal tage?
  • Hvilket for- og efterarbejde skal der gøres med lærere og pædagoger og andre parter, for at iagttagelser og nye perspektiver kan bruges konstruktivt i det videre samarbejde og i rådgivnings- og sparringsprocesser?

Formen vil primært være oplæg samt refleksioner i mindre grupper og plenum.

Dorte Kousholt psykolog og ph.d., lektor ved DPU, har i mange år arbejdet med deltagerobservation som forskningsmetode i både daginstitutioner, skoler, familier og familieinstitutioner. Har skrevet bl.a. "Børnefællesskaber og familieliv" og er medforfatter til "Om at observere sociale fællesskaber" og "konflikter om børns skoleliv".

Dorte Nissen, cand.pæd.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi samt arbejds- og organisationspsykologi. Har arbejdet som psykolog i børneområdet i mange år, bl.a. som PPR-leder. Forfatter til bl.a. artiklerne "Samarbejdsmøder som konsultativ praksisform", "Rådgivning - proces og praksis" samt medforfatter til bogen "konsulent - men hvordan?".


Praktiske oplysninger

Deltagere: Primært psykologer (max 25% fra andre faggrupper)
Tid: 23.-24. oktober 2019 kl. 9-16
Sted: Stengade 51, 2. sal, 3000 Helsingør, hvis du ikke får anden besked
Pris: 3650,- kr. ex. moms. For 2019-inpraxis kursister eller ved tre eller flere deltagere fra samme arbejdsplads giver vi 10 procent rabat (dog kun en rabat). Prisen inkluderer selvfølgelig forplejning på dagene (morgenmad, the/kaffe, frugt og frokost).

Tilmelding

Tilmeld dig via hjemmesiden. Tilmeldingen er bindende og pengene betales ikke retur ved afmelding senere end 1 måned før arrangementet.

Kontakt os for at tilmelde dig kurset.
Du kan finde vores andre aktuelle kurser her.