inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Nyheder

Uddannelse i psykoterapi med børn, voksne eller speciale i pædagogisk psykologi?Vores uddannelse er nu godkendt til psykoterapi med børn og psykoterapi med voksne, til klinisk psykologi og til dele af pædagogisk psykologi. Læs nedenfor for detaljer og læs mere om uddannelsen under vores fane “uddannelser”.

Specialistuddannelse i psykoterapi børn/voksne: Uddannelsesforløbene dækker samlet:

 • 12.4.4.2.2. Specialiseringsmodulets teori (90 timer) 

 • 2.12. Tilknyttet supervision - heraf 48 timer live (62 timer) 

 • 3.12. Psykologens personlige udviklingsarbejde/feedback på egen stil (40 timer). 

Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: Uddannelsesforløbene dækker samlet:

 • 6.4.4.2.3. Psykoterapeutiske metoder. (78 timer) 

 • 6.4.2. Supervision i forhold til psykoterapeutiske forløb - heraf 48 timer live (62 timer) 

 • 6.4.3. Personligt udviklingsarbejde/feedback på egen stil (40 timer). 

Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi
Teoridelen på uddannelsens 1. år: 

 • 8.4.4.2.1. Udviklings-, lærings- og organisationsteorier (14 timer)

 • 8.4.4.2.2.1. Udredning (16 timer)

 • 8.4.4.2.2.2. Intervention (16 timer)

Teoridelen på uddannelsens 2. år kan efter en individuel ansøgning godkendes under hhv. specialistmodulet og fleksibel ordning. Uddannelsesforløbene dækker samlet:

 • 2.8. Supervision - heraf 48 timer live (62 timer)

 • 3.8. Psykologens personlige udviklingsarbejde/feedback på egen stil (40 timer)Julie Tamakloe