inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Nyheder

Konsulentuddannelse 2019 - godkendt som del af specialistuddannelsen i A&O

Dorte og Iben har begge mange års erfaring ift. konsulentens rolle - både internt og eksternt. Deres erfaringer peger både i fælles og forskellige retninger, så vær forberedt på at få mange konkrete bud på, hvordan de systemiske og narrative tanker kan se ud i praksis.

Julie Tamakloe