inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Supervisionsgruppe

For Psykologer

dorte n.jpg
 

Supervisionsgruppe for psykologer med henblik på autorisation/specialistuddannelse  

Start november 2018

Supervisor: Dorte Nissen

Som psykolog står man ofte i interessante, udfordrende og til tider krævende situationer. Der kan være udfordringer i forhold til:

• konkrete opgaver og sager - hvordan håndterer jeg lige netop denne konkrete opgave?

• samarbejde med kollegaer og ledelse og andre - hvordan kan jeg arbejde mig ind i brugbare og hensigtsmæssige positioner?

• at forstå og finde sig til rette i sin position i den organisatoriske kontekst - hvad er vilkår og rammer, som har indflydelse på mine opgaver og min position, og hvad er min mulighed for at påvirke og udvikle?

• mig selv som fagperson - hvordan får jeg udviklet og brugt den faglighed, som jeg foretrækker? - hvilke kompetencer har jeg, og hvilke vil jeg gerne have styrket yderligere?

• Min trivsel - hvad har betydning for mig i min trivsel som psykolog?

Vi tager afsæt i, hvad gruppens deltagere er optaget af - konkrete udfordringer og problemstillinger såvel som fokusområder. Vi samarbejder på måder, så alle bliver inddraget i, bidrager til og tager noget med fra de emner, der bliver arbejdet med.

Der vil ind imellem være oplæg, litteratur og øvelser ud fra deltagernes ønsker og interesser og i relation til de problemstillinger, vi arbejder med. Supervisionen foregår primært ud fra en systemisk og narrativ forståelsesramme, men vi vil også trække på andre relevante teorier og forholdemåder, hvis emnet kalder på det. Det er ikke nødvendigt med et forhåndskendskab til systemisk og narrativ teori.


Praktiske oplysninger

Tid: Forløbet omfatter i alt 80 timer (omregnet til 40 eksterne supervisionstimer). 13 dage fra kl. 9 – 16. Datoer: 29. november, 17. december, 10. januar 2019, 24.-25. januar, 7. februar, 4. marts, 4. april, 2.-3. maj, 6.-7. juni og 21.august.


Pris: 24.000 kr. ex. moms og inkl. forplejning. For ikke-momsregistrerede deltagere, der skal betale kursusafgiften selv: kr. 24.000. Ved deltagelse af 2 eller flere personer fra samme arbejdsplads gives 10 % rabat.

Supervisor: Dorte Nissen, Cand.pæd.psych.aut. specialist og supervisor i Børnepsykologi samt Arbejds- og organisationspsykologi. Godkendt supervisor indenfor Psykoterapi og Pædagogisk Psykologi.

Deltagerantal: 5-12 deltagere.

Tilmelding og information

Kontakt Dorte Nissen for at høre mere på tlf. 22 99 25 60 eller email: dn@inpraxis.dk. Tilmelding via hjemmesiden.

Kontakt os for at tilmelde dig.
Du kan finde vores andre supervisionsforløb her.