inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Supervisionsgruppe

For Psykologer

snelandskab.jpg
 

Få skærpet din praksis og din position som nyuddannet psykolog.

Autorisationsgruppe med opstart marts 2018

Supervisor: Iben Ljungmann

Som nyuddannet psykolog står man i en række interessante, udfordrende og til tider krævende situationer. Dette kan være udfordringer både i relation til:

  • Konkrete opgaver og sager: Hvordan håndterer jeg lige netop denne konkrete opgave?
  • samarbejde med kollegaer og ledelse internt eller eksternt: Hvordan kan jeg tilnærme mig den position i dette samarbejde, som jeg foretrækker og som er mest virksom? Strategiske overvejelser i forhold til, hvordan man positionerer sig bedst.
  • at forstå og finde sig til rette i sin position i en større organisatorisk kontekst: Hvad er vilkår og rammer som har indfyldelse på mine opgaver og min position, og hvad er min mulighed for at påvirke dette?
  • Mig selv som fagperson: Hvordan får jeg udviklet og fundet hen til den faglighed, som jeg foretrækker? Hvilke kompetencer har jeg, og hvilke vil jeg gerne have styrket yderligere? At få styrket sin psykologfaglige identitet og at få sat den i relation til andre fagligheder.
  • Min trivsel: Hvordan får jeg passet på mig selv i en tid, hvor der er store forventninger og krav til psykologer, til vores kunnen og effektivitet? Hvad har betydning for mig i min trivsel som psykolog?

I denne supervisionsgruppe griber vi fat i de konkrete udfordringer, problemstillinger og "optagetheder", som gruppens deltagere står i, og lader dem være udgangspunkt for supervision og refleksion. Vi vil samarbejde på måder så alle bliver inddraget i, bidrager til og tager noget med fra de emner, der bliver arbejdet med. Der vil ind imellem være oplæg, litteratur og øvelser ud fra deltagernes ønsker og interesser og i relation til de problemstillinger, vi arbejder med.
Supervisionen foregår primært ud fra en systemisk og narrativ forståelsesramme, men vi vil også trække på andre relevante teorier og forholdemåder, hvis emnet kalder på det. Det er ikke nødvendigt med et forhåndskendskab til systemisk og narrativ teori.


Praktiske oplysninger

Tid: Forløbet omfatter i alt 60 timer (omregnet til 40 eksterne supervisionstimer). 10 dage fra kl. 9 – 16. Datoer: 21.-22. marts, 11. april, 4. maj, 7.-8. juni, 23. august, 18.-19. september og 11. oktober.


Sted: Supervisionsgruppen samles i Inpraxis, Stengade 51, 2. sal, 3000 Helsingør.

Pris: 24.000 kr. ex. moms og inkl. forplejning. Ved deltagelse af 2 eller flere personer fra samme arbejdsplads gives 10 % rabat. Kursister som selv skal betale hele kursusafgiften og som ikke er momsregistrerede, får 20 % rabat på kursusafgiften + moms. Den samlede udgift svarer således til kursusafgift ex. moms.

Supervisor: Aut. Cand. Psych. Iben Ljungmann. Iben er næsten færdig med sin specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi, men har også arbejdet som klinisk psykolog samt som konsulent og leder indenfor demensfeltet. I Inpraxis underviser hun på konsulentuddannelsen, superviserer ledere og medarbejdere indenfor det kommunale felt og laver længere udviklings- og kompetenceudviklingsprojekter i organisationer.

Deltagerantal: 4-12. Ovenstående er udarbejdet med et deltagerantal på max 5. Hvis flere melder sig til, udvider vi antallet af kursusdage med tre yderligere dage (i alt 13 dage, samlet 80 timer), for at sikre at antallet af timer modsvarer kriterierne i autorisationsbestemmelserne.

Tilmelding

Kontakt Iben for at høre mere på tlf. 61674512 eller email: il@inpraxis.dk

Kontakt os for at tilmelde dig.
Du kan finde vores andre supervisionsforløb her.