inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Supervisionsgruppe

OVERTEGNET: Supervisionsgruppe for psykologer

_ON_2210-BW_1000x1500.jpg
 

OVERTEGNET: Supervisionsgruppe for psykologer med henblik på autorisation/specialistuddannelse  

Start august 2019

Supervisor: Julie Rysgaard Tamakloe

Som psykolog står man ofte i interessante, udfordrende og til tider krævende situationer. Der kan være udfordringer i forhold til:

• konkrete opgaver og sager - hvordan håndterer jeg lige netop denne konkrete opgave?

• samarbejde med kollegaer og ledelse og andre - hvordan kan jeg arbejde mig ind i brugbare og hensigtsmæssige positioner?

• at forstå og finde sig til rette i sin position i den organisatoriske kontekst - hvad er vilkår og rammer, som har indflydelse på mine opgaver og min position, og hvad er min mulighed for at påvirke og udvikle?

• mig selv som fagperson - hvordan får jeg udviklet og brugt den faglighed, som jeg foretrækker? - hvilke kompetencer har jeg, og hvilke vil jeg gerne have styrket yderligere?

• Min trivsel - hvad har betydning for mig i min trivsel som psykolog?

Vi tager afsæt i, hvad gruppens deltagere er optaget af - konkrete udfordringer og problemstillinger såvel som fokusområder. Vi samarbejder på måder, så alle bliver inddraget i, bidrager til og tager noget med fra de emner, der bliver arbejdet med.

Der vil ind imellem være oplæg, litteratur og øvelser ud fra deltagernes ønsker og interesser og i relation til de problemstillinger, vi arbejder med. Supervisionen foregår primært ud fra en systemisk og narrativ forståelsesramme, men vi vil også trække på andre relevante teorier og forholdemåder, hvis emnet kalder på det. Det er ikke nødvendigt med et forhåndskendskab til systemisk og narrativ teori.


Praktiske oplysninger

Tid: Forløbet omfatter det der svarer til 40 eksterne supervisionstimer. Det vil sige:
6-12 deltagere: i alt 80 timer (omregnet til 40 eksterne supervisionstimer).
3-5 deltagere: ialt 60 timer (omregnet til 40 eksterne supervisionstimer)
16 dage fra kl. 9 – 14. Datoer: 23 august. 2. sept, 9.-10. september, 27. september, 9.oktober, 29.oktober, 8. nov. 29.nov., 13. dec 2019, samt 6. jan., 16. jan, 5. feb. 28. feb. 20. marts og 27. marts 2020

Pris: 24.000 kr. ex. moms og inkl. forplejning. For ikke-momsregistrerede deltagere, der skal betale kursusafgiften selv: kr. 24.000. Ved deltagelse af 2 eller flere personer fra samme arbejdsplads gives 10 % rabat.

Supervisor: Julie Rysgaard Tamakloe, Cand.psych.aut. specialist i psykoterapi for voksne

Deltagerantal: 4-12 deltagere.

Tilmelding og information

Kontakt Julie Rysgaard Tamakloe for at høre mere på tlf. 31 23 07 04 eller email: jrt@inpraxis.dk. Gruppen er overtegnet. Hvis du vil skrives op eller have info om hvornår næste gruppe starter så kontakt il@inpraxis.dk.

Kontakt os for at tilmelde dig.
Du kan finde vores andre supervisionsforløb her.