inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Arbejdspladser

Gratis tilbud til arbejdspladser

 

I forbindelse med uddannelsen for konsulenter på inpraxis,
tilbyder vi gratis konsultation/supervision til grupper,
team og afdelinger i organisationer

Her er en mulighed for sammen med konsulenter at arbejde med arbejdsmæssige og samarbejdsmæssige problemstillinger.

Eksempler på problemstillinger kan være:

  • afklaring af opgave- og arbejdsfordeling
  • teamudvikling i hhv. ledelses- og medarbejderteam
  • inspiration til videreudvikling af projektarbejde eller andre opgaver
  • fastlåste arbejdsmæssige problemstillinger
  • samarbejdsvanskeligheder
  • afklaring af visioner, værdier og målsætning
  • Konsultationen/supervisionen vil blive varetaget af deltagerne på uddannelsen under direkte supervision af underviserne.

Deltagerne på konsulentuddannelsen i inpraxis arbejder som interne eller eksterne konsulenter i privat eller offentligt regi, og de følger uddannelsen i inpraxis for at videreudvikle deres konsulent- færdigheder.

Konsultationen/supervisionen varer 2½ - 3 timer og finder sted i inpraxis' lokaler i Stengade 51, 2. sal, 3000 Helsingør.

Hvis I ønsker at høre lidt om, hvordan det foregår, om ledige tider eller andre spørgsmål, så henvend jer gerne til Dorte Nissen, dn@inpraxis.dk, tlf: 22 99 25 60.

Kontakt os for at høre mere om vores gratis tilbud til arbejdspladser.
Find vores aktuelle forløb for arbejdspladser her.