inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Det siger vores kunder

Læs anbefalingerne fra vores kunder

Det siger vores kunder...

SAM_1676x.jpg
 
 

Udtalelser fra kursister, som har taget vores 2-årige uddannelse i psykoterapi:

”Uddannelsen har konsolideret mit faglige ståsted og identitet. Hjulpet mig til at stå stærkere på mine faglige ben og en bevidsthed om, hvad det er jeg kan som narrativ terapeut. Jeg ved nu, hvad jeg kan og jeg har ord til at beskrive det for andre fx tværfaglige kollegaer, klienter eller samarbejdspartnere".

"Jeg har både lært nyt og jeg har lært, hvordan jeg kan anvende, det jeg allerede kunne på nye eller flere måder. Ikke mindst er jeg blevet bevidst om, hvad jeg kan og værdien af det. Så jeg går fra uddannelsen med mere faste og tydelige skridt, mere pondus og gå-på-mod og glæder mig til at fortsætte mit systemisk-narrative arbejde”. 

”Min to-årige uddannelse på Inpraxis har styrket mig i min faglige identitet og udvidet mine metoder og personlige stil i det terapeutiske rum”. 

”Jeg oplever at have fået en metodisk sikkerhed indenfor det systemiske/narrative, som jeg bruger dagligt i mit psykologfaglige virke. Det er blevet en del af mit samlede repertoire som psykolog og terapeut”. 

”En umærkelig forandringsproces hen til en mere sikker og bevidst håndtering af psykologrollen med alle dens små og store faldgruber”. 

”På inpraxis får man en grundig indføring i systemisk/narrativ praksis. Man bliver både introduceret for terapeutiske metoder samt det postmoderne verdenssyn. Underviserne er meget erfarne og jeg kan på det varmeste anbefale uddannelsen til fagpersoner, der gerne vil introduceres til og oplæres i systemisk/narrativ terapi”. 

”Jeg har fået indsigt i systemisk og narrative referenceramme såvel udfra litteratur og ikke mindst ved mange øvelser. Et vigtigt element har været introduktion og afprøvning af en lang række spørgsmålstyper. Såvel undervisningen som møderne i arbejdsgrupperne er foregået i en meget anerkendende ramme, og jeg har sat pris på muligheden for supervision og indsigt i mine medkursisters arbejdsliv og dilemmaer forbundet hermed”.

”Underviserne øser ud af deres egen enorme terapeutiske erfaring og jonglerer med at kombinere det systemisk/narrative ståsted med de udfordringer og etiske overvejelser der er i forskellige settings”.

Udtalelser fra kursister, som har taget vores 2-årige konsulentuddannelse:

”Har fået så meget blik for kommunikationers kompleksitet og spørgsmåls store potentiale”.

”At udarbejde, udføre og fremlægge et svendestykke har været mere meningsfyldt og lærerigt for mig, end nogen anden eksamen jeg har været til”.

”Uddannelsen har givet mig grundigt indblik i det systemiske og narrative perspektiv i organisationer – og at træning og fordybelse er en helt central og nødvendig pointe på vejen i konsulentuddannelsen” 

”Uddannelsen har bragt mig tættere på, hvad min egen konsulentpraksis består i helt konkret. Hvordan jeg med en nysgerrig og undersøgende forholdemåde kan være medskaber af et konsultativt rum, som gør folk klogere på hinandens perspektiver".

”En rejse ud i konsulentens virke. Jeg har fået mange gode erfaringer, ny viden og har gennem træning og atter træning på uddannelsen fået ændret vaner”.