inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Om os

 

inpraxis
Om os

Inpraxis drives af 6 erfarne konsulenter på et systemisk og narrativt grundlag. Inpraxis har eksisteret siden 2002 som konsulent- og uddannelsesvirksomhed. 

Vi arbejder med samtaler, supervision, konsulentopgaver og undervisning. Vi står på et solidt fundament af faglighed, kreativitet og blik for hverdagens opgaveløsning. Vi vægter en løbende videreudvikling af de narrative og systemiske tilgange. Vi samarbejder derformed internationale fagpersoner, bidrager på konferencer og udgiver selv bøger og artikler indenfor det narrative og systemiske felt.

 
 

Vores opgave

I mange sammenhænge hvor vi færdes - uanset om det er supervision af fagpersoner og ledergrupper, organisationsudvikling, individuelle samtaler, terapi, læringsprocesser for fagpersoner og vore egne uddannelsesforløb - ser vi det som vores opgave at:

  • Skabe optimale betingelser for refleksion, der genererer ny mening og nye handlemuligheder
  • Skabe rum for spørgsmål og processer, så de involverede parter sammen kan bruge kreativitet og viden til at skabe nye muligheder

Det teoretiske landskab

De teorier og begreber, som vi synes, har allermest at tilbyde, er fra det felt, som kaldes det poststrukturalistiske og det socialkonstruktionistiske. Vi holder af Rolf Sundets bemærkning: ”Man må have mindst to teorier, ellers bliver den ene til en sandhed”.

Disse teorier insisterer på, at der altid kan findes en variation af perspektiver – og aldrig blot en enkelt sandhed om det, der finder sted. De tilbyder et begrebsapparat, der holder kompleksitet i live, men som samtidig giver inspiration til brugbare praksisformer.

Poststrukturalismen fokuserer særligt på normer, magt og midlertidighed. Socialkonstruktionismen har skærpet fokus på, hvordan vi hele tiden skaber, ændrer, vedligeholder historier, mening og forståelser i de relationer, vi færdes i. Og det bliver brugt i forbindelse med de nyere kommunikationsteorier, der kan hjælpe os til at se på, hvordan denne forhandling sker i praksis i mellem os - de små udvekslinger i øjeblikke, der kan få stor betydning. Hvordan koordinerer vi i praksis vores forskellige forståelser og tilgange?

Det systemiske felt

En teorifelt, der har levet længe sammen med Inpraxis, er det systemiske. Begrebet systemisk bliver brugt på mange forskellige måder i den terapeutiske verden, i den organisatoriske verden og i læringsmiljøer. For os betyder det at tænke og arbejde systemisk et skærpet blik på kontekster, kompleksitet og indbyrdes forbundetheder.

Det systemiske er kommet til at betyde en vej væk fra enkeltfaktorer, og determinisme over i en grundlæggende relationel tænkning: et blik på relationer mellem mennesker, på relationer mellem tænkning og følelser og handling, mellem de historier, vi lever og dem, der fortælles.

Det narrative felt

Begreber og praksisformer fra det narrative felt bidrager til at få hånd om, hvordan vi skaber, vedligeholder og forandrer de historier, som vi lever og er part af. Det narrative har bibragt et blik på hverdagens diskurser, magt og normativitet, således at vi kan tage stilling til det, vi står i, og få fornyede blik på, hvordan vi også kunne gøre tingene og hvordan vi også kunne leve.

Vores narrativer - vores historier og beskrivelser af os selv og verden – forandres hele tiden og påvirkes i samspillet med andre og af de ting, der sker i vores liv. Gennem samtaler kan man netop få blik for andre mulige historier og andre veje at gå.

Det overordnede fokus er praksis: at reflektere over praksis og at handle klogt i praksis. Og fælles for det hele er en grundlæggende respekt for de uendeligt mange måder at forstå verden på.

Gæsteundervisere

Vi inviterer jævnligt andre undervisere ind på vores uddannelser – på den måde kan vi også blive inspirerede. Ane Wermer og Annette Mortensen har tidligere været en del af inpraxis, og vi har stadig et tæt samarbejde med dem. Annette er gæsteunderviser på psykoterapi 2. år, mens Ane og Vibe Strøier er gæsteundervisere på supervisoruddannelsen for psykologer. I kan læse mere om dem herunder:

wermermortensen.dk og vibestroier.dk