inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Partnere

Julie Rysgaard Tamakloe

 
 

Cand.psych. fra Københavns Universitet. Autoriseret af psykolognævnet. Specialist og supervisor i psykoterapi. Systemisk og narrativt efteruddannet. 

Har arbejdet som psykolog og mellemleder på et socialpsykiatrisk bosted for unge. Har arbejdet som psykolog, supervisor og underviser på en skoledagbehandling og STU. Har arbejdet som Site Training Partner med udvikling og implementering af træning i Novo Nordisk.

Julie arbejder med:

 • Supervision af personalegrupper, særligt ift. personalegrupper, der arbejder med børn, unge og deres familier.

 • Supervision af plejeforældre og samtaler med anbragte børn og unge.

 • Terapi med børn, unge og voksne.

 • Undervisning ift. brug af den narrative og systemiske metode. Herunder også brugen heraf i skoleregi og som tværfagligt grundlag.

 • Organisationsudvikling og konflikthåndtering

Julie er særligt optaget af: 

 • Hvordan man kan inkorporere og benytte forskellighed i personalegrupper ift. erfaringer og teoretisk baggrund på en konstruktiv måde.

 • Hvordan den narrative og systemiske tankegang kan bidrage ift. arbejdet med børn og unge, der har fået en autisme diagnose.

 • Hvordan mennesker, der har været igennem en traumatisk oplevelse eller krise, kan komme igennem livet på måder, hvor de ikke bliver ramt af for mange negative forståelser af sig selv.

 • Hvorledes tvivl er vigtig som etik i det sociale arbejde og hvorledes man i personalegrupper og organisatorisk kan hjælpe med at skabe mulighed herfor.

 • Hvordan vi kan forholde benytte os af og forholde os til ny forskning i det felt, vi arbejder i.

Publikationer:

 • "Terapi udenfor terapirummet" (2011). Systemisk Forum, 3 & 4

 • "At forstørre og forstærke initiativer, bevidningsresponser i pædagogisk praksis" (2010). I "Fra terapi til pædagogik". Hans Reitzels Forlag.


Julie Rysgaard Tamakloe kan kontaktes på
jrt@inpraxis.dk og +45 31 23 07 04