inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Partnere

Iben Ljungmann

 
 

Autoriseret cand. psych. Specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Systemisk og narrativt trænet.

Har tidligere arbejdet som klinisk psykolog i Center for Narrativ terapi, som konsulent i Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns kommune og som souschef på et demenscenter i Københavns kommune med 180 medarbejdere. 

Iben arbejder bl.a. med:

 • Supervision af psykologer med henblik på autorisation

 • Praksisnære kompetenceforløb indenfor demensområdet med henblik på at højne fagligheden omkring borgerne og at øge arbejdsglæden for medarbejderne

 • Konflikthåndtering

 • Individuel supervision af ledere eller supervision af ledergrupper i det offentlige. Særligt i relation til at sikre den faglige ledelse.

 • Supervision og undervisning af medarbejdere og ledere i forbindelse med komplekse borgerforløb

 • Organisationsudvikling

Iben er særligt optaget af: 

 • At tilrette metoder og tilgange til den enkelte gruppe eller organisation, så indsatsen bliver så praksisnær og konkret så muligt, for at skabe størst mulig forskel på længere sigt og i relation til kerneopgaven.

 • Faglig ledelse

 • At videreudvikle de narrative og systemiske praksisformer særligt i forhold til grupper og organisationer.

Publikationer: 

 • “Demensrejseholdets teori og metoder - gode råd til dig der skal implementere” (2019). Udarbejdet for sundhedsstyrelsen. Læs den her og find øvrige materialer på www.sst.dk

 • “Personcentreret omsorg i praksis” (2019). Håndbog til medarbejdere (og ledere) på demensområdet udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Læs den her

 • "En enkel bevægelse med stor effekt - perspektivskifte som metode” af Iben Ljungmann. Systemisk narrativt forum, nr. 4, 2018. Læs artiklen her.

 • “Hvis du var i Karinas sted….” af Iben Ljungmann, Socialpædagogen, nr. 11. 2017. Læs artiklen her.

 • “Adfærdsproblemer i ældreplejen" (2015) af Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger og Iben Ljungmann. Dansk psykologisk forlag samt den engelske og svenske version af samme bog:

 • "Beteendeproblem i äldrevården" (2015) af Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger og Iben Ljungmann. Natur & Kultur.

 • "Confused, Angry, Anxious? Why working with older people in care can be really difficult and what to do about it" (2017) af Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger og Iben Ljungmann. Jessica Kingsley Publishers.


Iben Ljungmann kan kontaktes på
il@inpraxis.dk og +45 61 67 45 12