inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Partnere

Thilde Westmark

 
 

Autoriseret cand. psych. Bachelor i Filosofi fra Københavns Universitet og Sophia-Antipolis i Frankrig. Systemisk og narrativt efteruddannet.

Har arbejdet som psykolog på et socialpsykologisk bosted for unge. Har arbejdet som konsulent i undervisnings- og konsulentfirmaet DISPUK. Har arbejdet med projekter indenfor familieplejefeltet og længerevarende organisationsudviklingsforløb. 

Thilde arbejder bl.a. med:

 • Supervision af personalegrupper rundt omkring børn, unge og familier og deres trivsel og udvikling 
 • Terapi med unge og deres familier 
 • Supervision af ledergrupper i det offentlige og private, herunder ledelsesudviklingsforløb med fokus på at styrke arbejdet med kerneopgaven
 • Organisationsudvikling og konflikthåndtering på arbejdspladser 

Thilde er særligt optaget af: 

 • At udvikle samarbejdsformer mellem fagpersoner, faggrupper og brugere, hvor alles viden bliver bragt i spil på frugtbare måder 
 • At styrke de professionelles faglighed på måder, der giver grobund for et kvalificeret, fleksibelt og kreativt samarbejde med børn, unge og familier 
 • At videreudvikle de narrative og systemiske praksisformer på måder, der tager højde for den organisatoriske kerneopgave og de nuværende kulturelle kontekster i vores samfund
 • At udvide det ledelsesmæssige fundament på arbejdspladser til gavn for arbejdet med kerneopgaven

Publikationer:

 • Westmark, Thilde & Nissen, Dorte & Offenberg, Lasse & Lund-Jacobsen, Dorte (2012):Konsulent, men hvordan? Narrativt konsulentarbejde i praksis. Akademisk Forlag.
 • Westmark, Thilde & Nissen Dorte & Offenberg, Lasse (2011): The complexity of listening – listening for complexity. Narrative consultancy work in organisations. Explorations: An E-Journal of Narrative Practice. Dulwich Centre Foundation.
 • Kaaber, Anne & Westmark, Thilde (2010): Narrative perspektiver på skriftlige dokumenter. I Holmgren. A.: Fra terapi til pædagogik. Hans Reitzels Forlag.
 • Journalist Lisette Agerbo interviewer Thilde Westmark og Dorte Lund-Jacobsen (2010): Ledelse opad – om at forhandle opgaver med egen chef. Erhvervspsykologi, vol. 8. nr. 3
 • Westmark, Thilde & Nissen Dorte & Offenberg, Lasse (2009): Narrativ samtale med voksne. Kunsten at ’få øre´ på spirende fortællinger. I Sparre. A. og Jørgensen K.: Syv fortællinger om narrativ praksis.Dansk Psykologisk Forlag.
 • Westmark, Thilde (2009): At tale er at handle. Fokus på initiativer i unges fortællinger.Fokus på familien, vol. 20.
 • Holmgren, Allan & Westmark, Thilde (2007): Om narrative terapi og andre terapiformer. I Russell, S. & Carey, M.

Thilde Westmark kan kontaktes på
tw@inpraxis.dk og +45 41 11 02 88