inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Partnere

Dorte Lund Jacobsen

 
 

Sygeplejerske, MA i Retorik og Kommunikation fra Århus universitet, systemisk og narrativt efteruddannet.

Har som sygeplejerske dels arbejdet på Kirurgisk Hjerte afdeling i Sydney og siden i både behandlings- og socialpsykiatrien. Har arbejdet i Dispuk som konsulent og souschef i mange år.

Dorte arbejder blandt andet med

 • Undervisning på inpraxis konsulentuddannelse og på den tværfaglige supervisions- og coachuddannelse.
 • Undervisning og supervision af ledere og ledergrupper
 • Undervisning og supervision af behandlergrupper med og uden myndighedsopgaver
 • Undervisning og supervision af medarbejdergrupper i sundhedssektoren inden for f.eks psykiatri, ældrepleje, sundhedspleje, hospice ogog somatik,
 • Undervisning og supervision i fagforeninger, interesseorganisationer og kvindekrisecentre. 

Dorte er særligt optaget af:

 • Supervisionens væsen. Hvordan får skabt brugbare samtaler om arbejdet og samarbejde
 • Faglig ledelse og professionelle samtaler
 • Sprog: Hvordan den måde vi taler om vores opgaver får betydning for den måde vi håndtere dem 

Publikationer:

 • Westmark, Thilde & Nissen, Dorte & Offenberg, Lasse & Lund-Jacobsen, Dorte (2012) : Konsulent men hvordan? Narrativt konsulentarbejde i praksis. Akademisk Forlag.
 • Graff, Janne & Lund-Jacobsen, Dorte & Barnett Pearce, W. (2010) : Doing systems training systematically: Evaluating, responding and expanding. Journal of Systemic Therapies, vol. 29, no. 2.
 • Journalist Lisette Agerbo Holm interviewer Thilde Westmark og Dorte Lund-Jacobsen (2010) : Ledelse opad – om at forhandle opgaver med egen chef. Erhvervspsykologi, vol. 8, nr. 3.
 • Lund-Jacobsen, Dorte (2008) : Narrativ bevidning, som refleksionsform i Supervision i Sundhedsprofessioner. Hans Reitzels Forlag.
 • Lund-Jacobsen Dorte & Olsen, Thorkild (2006) : Værdier. Snuble- eller ledetråde?Erhvervspsykologi, vol. 4. nr 2.
 • Graff, Janne & Lund-Jacobsen, Dorte & Wermer, Ane (2003) : X-files. The power of personal stories in private-professional Consultation. Human Systems Vol. 14, Issue 1.
 • Lund-Jacobsen, Dorte & Holmgren, Allan (2001) : Anerkendelse – fundamental for vejledning. Sygeplejefagligt Nyhedsbrev nr. 5.
 • Lund-Jacobsen, Dorte og & Wermer, Ane (2001) : Invitation til nysgerrighed. Fokus 29.
 • Mortensen, Anette & Lund-Jacobsen, Dorte (2000) : Systemisk Organisationsudvikling. Dialoger i et multivers. Systemisk Forum 1.
 • Graff, Janne & Lund-Jacobsen, Dorte & Wermer, Ane (2000) : X-files. De personlige historiers kraft. Fokus 3.
 • Lund-Jacobsen, Dorte & Widsell, Mats (2000) : Væksthus for vejledere. Klinisk Sygepleje.
 • Lund-Jacobsen, Dorte & Holmgren, Allan (1996) : Systemisk Sygeplejefaglig vejledning. Klinisk Sygepleje, nr. 6.
 • Lund-Jacobsen, Dorte (1993) : Ud af diagnosen. Sygeplejersken 48.
 • Lund-Jacobsen, Dorte (1992) : Et kalejdoskopisk rejsebrev. Fokus.

Dorte Lund-Jacobsen kan kontaktes på
dlj@inpraxis.dk og +45 40 82 84 66