inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Partnere

Dorte Nissen

 
 

Cand.pæd.psych.aut. Specialist og supervisor i Børnepsykologi samt Arbejds- og organisationspsykologi. Godkendt til at supervisere og undervise i psykoterapi. Systemisk og narrativt efteruddannet.

Har for mange år siden arbejdet som folkeskolelærer og siden som psykologisk konsulent bl.a. i socialforvaltning, på døgninstitution og i familieplejeregi. Har været leder af PPR og har arbejdet i undervisnings- og konsulentfirmaet Dispuk. 

Dorte arbejder bl.a. med:

 • Supervision af personalegrupper rundt omkring børn, unge og familier og deres trivsel og udvikling: Det er fx PPR-personale, støtte- og ressourcepædagoger, socialrådgivere og familiekonsulenter og -behandlere.

 • Supervision af ledergrupper i det socialforvaltning, socialpsykiatri og -pædagogik

 • Supervision af behandlergrupper inden for alkohol- og stofrådgivning, tværkulturel behandling mv.

Dorte er særligt optaget af

 • Brugbart samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer

 • møder mellem fagpersoner, og mellem fagpersoner og brugere, møder når de parterne har forskellige dagsordner.

 • processer hvor alle parters (fx børn/brugere/borgere/klienter /medarbejdere/fagpersoner) viden og kreativitet kommer i spil

Publikationer:

 • Westmark, Thilde & Nissen, Dorte & Offenberg, Lasse & Lund-Jacobsen, Dorte (2012): Konsulent men hvordan? Narrativt konsulentarbejde i praksis. Akademisk Forlag.

 • Nissen, Dorte (2009) : Samarbejdsmøder som konsultativ praksisform. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 5. Dansk Psykologisk Forlag.

 • Westmark, T. & Offenberg, L. & Nissen, D. (2009) : Kunsten at ‘få øre’ på spirende fortællinger. Sparre, A. & Jørgensen, K.: Syv Fortællinger om Narrativ Praksis. Dansk Psykologisk Forlag.

 • Nissen, Dorte (2007) : At holde liv i den gode stemning – narrative ideer og praksis i arbejdet med organisationer. Erhvervspsykologi, vol. 5, nr. 3. Dansk Psykologisk Forlag.

 • Nissen, Dorte (2015): Rådgivning – proces og praksis. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 4. Læs artiklen her.


Dorte kan kontaktes på
dn@inpraxis.dk eller +45 22 99 25 60