inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Partnere

Anne Stærk

 
2261.jpg
 

Partner i inpraxis' Århus afdeling.

Cand. Psych fra Århus universitet, autoriseret psykolog og på vej mod specialist i psykoterapi. Er systemisk og narrativt efteruddannet. 

Anne Stærk har tidligere arbejdet i pædagogisk regi på et behandlingshjem for børn fra 0-13 år, som psykolog i PPR og som underviser, supervisor og konsulent i konsulentfirmaet DISPUK. Har i en årrække arbejdet som selvstændig psykolog med terapi, undervisning og supervision. 

Anne arbejder blandt andet med

  • Terapi og psykologisk behandling med voksne samt børn, unge og deres familier.

  • Supervision af personalegrupper der arbejder med behandling og konsulentarbejde i feltet omkring børn, unge og familier.

  • Supervision af psykologer til autorisation.

  • Temdage og undervisningsforløb or professionelle, der arbejder i behandlings- og konsulentfeltet omkring børn, unge og familier.

Anne er særligt optaget af:

  • At skabe praksisnær og omsættelig undervisning og supervision.

  • At tydeliggøre og forholde sig refleksivt til gennemgående "udspændtheder" (dvs. dilemmaer, paradokser) som er en del af arbejdet i det komplekse felt omkring børn, unge og familie: Hvilke valg og handleveje er vi ofte spændt ud imellem? Og hvad er effekterne af at gå de forskellige handleveje?

  • Videreudvikling af systemisk og narrativ praksis, så vores praksis fortsat tilbyder relevante svar på de problemstillinger, som er udfordrende for tiden.

  • Udvikling af systemisk og narrativ terapi og praksis målrettet unge.

Publikationer:

  • Stærk, A. & Westmark, T. (in press). Mind the gap: En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge.

  • Stærk, A. & Lüscher, L. (2008). Ledelse i det postmoderne - hvordan gør man det? Erhvervspsykologi, vol. 6, nr. 3.


Anne Stærk kan kontaktes på as@inpraxis.dk og +45 20 93 62 90