inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Publikationer

 

Publikationer

 
 
 

Dorte Nissen

Westmark, Thilde & Nissen, Dorte & Offenberg, Lasse & Lund-Jacobsen, Dorte (2012) : Konsulent men hvordan? Narrativt konsulentarbejde i praksis. Akademisk Forlag.

Nissen, Dorte (2009) : Samarbejdsmøder som konsultativ praksisform. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 5. Dansk Psykologisk Forlag.

Westmark, T. & Offenberg, L. & Nissen, D. (2009) : Kunsten at ‘få øre’ på spirende fortællinger. Sparre, A. & Jørgensen, K.: Syv Fortællinger om Narrativ Praksis. Dansk Psykologisk Forlag.

Nissen, Dorte (2007) : At holde liv i den gode stemning – narrative ideer og praksis i arbejdet med organisationer. Erhvervspsykologi, vol. 5, nr. 3. Dansk Psykologisk Forlag.

Nissen, Dorte (2015): Rådgivning – proces og praksis. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 4. Dansk Psykologisk Forlag. Kan downloades her.

 
 
 

Dorte Lund-Jacobsen

Westmark, Thilde & Nissen, Dorte & Offenberg, Lasse & Lund-Jacobsen, Dorte (2012) : Konsulent men hvordan? Narrativt konsulentarbejde i praksis. Akademisk Forlag.

Graff, Janne & Lund-Jacobsen, Dorte & Barnett Pearce, W. (2010) : Doing systems training systematically: Evaluating, responding and expanding. Journal of Systemic Therapies, vol. 29, no. 2.

Journalist Lisette Agerbo Holm interviewer Thilde Westmark og Dorte Lund-Jacobsen (2010) : Ledelse opad – om at forhandle opgaver med egen chef. Erhvervspsykologi, vol. 8, nr. 3.

Lund-Jacobsen, Dorte (2008) : Narrativ bevidning, som refleksionsform i Supervision i Sundhedsprofessioner. Hans Reitzels Forlag.

Lund-Jacobsen Dorte & Olsen, Thorkild (2006) : Værdier. Snuble- eller ledetråde?Erhvervspsykologi, vol. 4. nr 2.

Graff, Janne & Lund-Jacobsen, Dorte & Wermer, Ane (2003) : X-files. The power of personal stories in private-professional Consultation. Human Systems Vol. 14, Issue 1.

Lund-Jacobsen, Dorte & Holmgren, Allan (2001) : Anerkendelse – fundamental for vejledning. Sygeplejefagligt Nyhedsbrev nr. 5.

Lund-Jacobsen, Dorte og & Wermer, Ane (2001) : Invitation til nysgerrighed. Fokus 29.

Mortensen, Anette & Lund-Jacobsen, Dorte (2000) : Systemisk Organisationsudvikling. Dialoger i et multivers. Systemisk Forum 1.

Graff, Janne & Lund-Jacobsen, Dorte & Wermer, Ane (2000) : X-files. De personlige historiers kraft. Fokus 3.

Lund-Jacobsen, Dorte & Widsell, Mats (2000) : Væksthus for vejledere. Klinisk Sygepleje.

Lund-Jacobsen, Dorte & Holmgren, Allan (1996) : Systemisk Sygeplejefaglig vejledning. Klinisk Sygepleje, nr. 6.

Lund-Jacobsen, Dorte (1993) : Ud af diagnosen. Sygeplejersken 48.

Lund-Jacobsen, Dorte (1992) : Et kalejdoskopisk rejsebrev. Fokus.

 
 
 

Thilde Westmark

Westmark, Thilde & Nissen, Dorte & Offenberg, Lasse & Lund-Jacobsen, Dorte (2012):Konsulent, men hvordan? Narrativt konsulentarbejde i praksis. Akademisk Forlag.

Westmark, Thilde & Nissen Dorte & Offenberg, Lasse (2011): The complexity of listening – listening for complexity. Narrative consultancy work in organisations. Explorations: An E-Journal of Narrative Practice. Dulwich Centre Foundation.

Kaaber, Anne & Westmark, Thilde (2010): Narrative perspektiver på skriftlige dokumenter. I Holmgren. A.: Fra terapi til pædagogik. Hans Reitzels Forlag.

Journalist Lisette Agerbo interviewer Thilde Westmark og Dorte Lund-Jacobsen (2010): Ledelse opad – om at forhandle opgaver med egen chef. Erhvervspsykologi, vol. 8. nr. 3

Westmark, Thilde & Nissen Dorte & Offenberg, Lasse (2009): Narrativ samtale med voksne. Kunsten at ’få øre´ på spirende fortællinger. I Sparre. A. og Jørgensen K.: Syv fortællinger om narrativ praksis.Dansk Psykologisk Forlag.

Westmark, Thilde (2009): At tale er at handle. Fokus på initiativer i unges fortællinger.Fokus på familien, vol. 20.

Holmgren, Allan & Westmark, Thilde (2007): Om narrative terapi og andre terapiformer. I Russell, S. & Carey, M.:

 
 
 

Iben Ljungmann

 

 

 

 

 

 

                                           

Julie Rysgaard Tamakloe

 

 

                                              Anne Stærk

”Adfærdsproblemer i ældreplejen” (2015) af Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger og Iben Ljungmann. Dansk psykologisk forlag samt den svenske version af samme bog:

"Beteendeproblem i äldrevården" (2015) af Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger og Iben Ljungmann. Natur & Kultur.

"Confused, Angry, Anxious? Why working with older people in care can be really difficult and what to do about it" (2017) af Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger og Iben Ljungmann. Jessica Kingsley Publishers. 

"Hvis du var i Karinas sted..." (2017). Socialpædagogen nr. 15. Kan findes gratis her

“En enkel bevægelse med stor effekt - perspektivskifte som metode” (2018). Systemisk narrativt forum, nr. 4. Kan downloades her.

“Personcentreret omsorg i praksis” (2019). Håndbog udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Kan downloades her.

“Demensrejseholdets teori og metoder - gode råd til dig der skal implementere” (2019). Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen. Kan downloades her.

“Terapi udenfor terapirummet” (2011). Systemisk Forum, nr. 3 & 4

“At forstørre og forstærke initiativer, bevidningsresponser i pædagogisk praksis” (2010). I “Fra terapi til pædagogik”. Hans Reitzels Forlag.

 

Stærk, A. & Westmark, T. (in press). Mind the gap: En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge.

Stærk, A. & Lüscher, L. (2008). Ledelse i det postmoderne - hvordan gør man det? Erhvervspsykologi, vol. 6, nr. 3.