inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Strøtanker

Ny spændende artikel om narrativ terapi

Vi har netop læst Gene Combs & Jill Freedmans nye artikel fra 2016, der hedder "Narrative Therapy’s Relational Understanding of Identity". Den understreger vigtigheden af at holde godt fast i en relationel forståelse af identitet i en tid, hvor individualiseringen præger samfundet, og hvor den medicinske model med individualiserende diagnoser også fylder meget. Freedman og Combs kommer som altid med konkrete eksempler på, hvordan de arbejder ud fra en relationel forståelse af identitet i deres samtaler. Her er inspiration til både narrativ tænkning og praksis. Vi glæder os til at bruge den på vores uddannelser næste år.

Artiklen kan skaffes her: 

https://www.researchgate.net/publication/301897358_Narrative_Therapy%27s_Relational_Understanding_of_Identity

Link til video med interview af Gene Combs & Jill Freedmann: https://youtu.be/LieCL33q6k8

Iben Ljungmann