inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Supervisionsgruppe

For Supervisorer

0934.jpg
 

Supervisionsgruppe for supervisorer

Inspiration og fornyelse

6 x 1 dag med opstart i august 2019

Arbejdet som supervisor er som regel både sjovt og inspirerende. Samtidig fortæller mange supervisorer og faglige vejledere, at de ind imellem mangler kolleger at tale og dele erfaringer med. 

Det kan dreje sig om vanskeligheder eller dilemmaer man løber ind i, eller det kan være at man bare mangler inspiration og nogen at udvikle nye ideer sammen med.

En tidligere deltager udtrykte således: ”Jeg må have nogen at tale med for indimellem synes jeg, at jeg gør det samme og det samme - det bliver lidt kedeligt”.

Derfor igangsætter vi jævnligt grupper, hvor vi bestræber os på både at arbejde seriøst og målrettet og samtidig skabe en stemning af humor, uhøjtidelighed og lyst til at eksperimentere.

Vi skaber mulighed for at deltagerne kan få supervision på egen supervisionspraksis, drøfte teoretiske ideer, udvikle og afprøve nye metoder og praksisformer.


Målgruppe

Gruppen er åben for alle som arbejder med supervision. Det teoretiske og metodiske afsæt vil være i systemiske og narrative ideer. Når det findes relevant, vil der blive redegjort for dette idegrundlag og dets relation og omsætning til praksis.

Praktiske oplysninger

Datoer: Gruppen samles 6 hele dage fra 9-15 på følgende datoer: D. 29. august, d. 30. september. d. 4. november og d. 12. december 2019 og d. 30. januar og d. 27. februar 2020.Sted: Supervisionsgruppen samles i Inpraxis, Stengade 51, 2. sal, 3000 Helsingør.

Deltagerantal: Max. 10, min. 6.

Pris: 11.900 kr. ex. moms. Prisen inkluderer kaffe/the og frokost på dagene, samt de materialer som uddeles.

Tilmelding

Kontakt Dorte Lund på tlf. 40828466 eller email: dlj@inpraxis.dk. Tilmeldingsfrist d. 15. juni 2019.

Kontakt os for at tilmelde dig.
Du kan finde vores andre supervisionsforløb her.