inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Private

Gratis terapi

 

Tilbud om gratis terapi til enkeltpersoner, par og familier.

I forbindelse med inpraxis`s efteruddannelse for psykologer i systemisk og narrativ terapi, kan vi tilbyde én (evt. flere) gratis samtaler på et uddannelseshold.

Samtalen vil blive varetaget af en eller to af psykologerne, mens andre psykologer fra holdet vil overvære samtalen og undervejs bidrage på forskellig vis. Samtalen vil foregå under direkte supervision af underviserne. Der skal påregnes 2 timer til en samtale.

Deltagerne på uddannelsen er færdiguddannede psykologer med terapeutisk erfaring. De er omfattet af Dansk Psykologforenings etikregler, herunder tavshedspligt.

Samtalen bliver optaget på video til brug for psykologens læring og videre træning. Videobåndet vil blive behandlet efter Dansk Psykologforenings etikregler, og vil således ikke blive set af andre end de deltagende psykologer og slettes, når psykologerne har afsluttet deres efteruddannelse i inpraxis. Videooptagelse kræver skriftlig tilladelse fra klienten/klienterne.

Underviserne i inpraxis er uddannede psykologer og godkendte specialister i psykoterapi. Samtalerne foregår i inpraxis' lokaler i Stengade 51, 2. sal, 3000 Helsingør.

Henvendelse kan ske til Dorte Nissen, emailadresse dn@inpraxis.dk

Henvendelse kan ske til Dorte Nissen forneden.
Find vores aktuelle forløb for private her.