inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Private

Gratis terapi

 

Tilbud om gratis terapi til enkeltpersoner, par og familier.

Samtaler på uddannelseshold

I forbindelse med inpraxis`s efteruddannelse for psykologer i systemisk og narrativ terapi, kan vi tilbyde én (evt. flere) gratis samtaler på et uddannelseshold.

Samtalen vil blive varetaget af en eller to af psykologerne, der går på efteruddannelsen, mens andre psykologer fra holdet vil overvære samtalen og undervejs bidrage på forskellig vis.

Samtalen vil foregå under direkte supervision af underviserne fra inpraxis, der er specialister i psykoterapi. Der skal påregnes 2 timer til en samtale, og det foregår altid 09.30-11.30.

Deltagerne på uddannelsen er færdiguddannede psykologer med terapeutisk erfaring. De er omfattet af Dansk Psykologforenings etikregler, herunder tavshedspligt.

Samtalen bliver optaget til brug for psykologens læring og videre træning. Optagelsen vil blive behandlet efter Dansk Psykologforenings etikregler, og vil således ikke blive set af andre end de deltagende psykologer og slettes, når psykologerne har afsluttet deres efteruddannelse i inpraxis. Klienten vil blive bedt om at give skriftlig tilladelse til optagelsen.

Samtaler med psykologi studerende i praktik

I perioden fra februar tl maj hvert år har vi psykologistuderende i praktikforløb. I den forbindelse tilbyder vi gratis terapiforløb hos dem. Her er der mulighed for hyppigere samtaler og mere fleksible tidspunkter. Praktikanter optager ligeledes deres samtaler og modtager supervision af inpraxis' partnere under forløbet.

Alle samtaler foregår i inpraxis' lokaler i Stengade 51B, 2. sal, 3000 Helsingør.

Henvendelse kan ske til Julie Rysgaard Tamakloe, jrt@inpraxis.dk

Henvendelse kan ske til Julie Rysgaard Tamakloe pr. mail.
jrt@inpraxis.dk