inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Private

Individuelle samtaler og terapi

 

"Problemer har der været nok af i mit liv.
Men de fleste af dem blev ikke til noget"
- Mark Twain

De fleste af os har perioder af vores liv, hvor alt virker uoverskueligt eller overvældende. Hvor vi måske føler os stressede eller bekymrede i en sådan grad, at det stjæler alt energi – eller hvor man måske har fået en diagnose. Uanset hvad man bøvler med kan det være godt at have en udenforstående at tale med for at finde ud af hvad der er op og ned, hvad man skal gøre eller for at komme tættere på det, man ønsker sig af livet.

I inpraxis er vi ikke så optagede af hvorvidt man har en diagnose eller ej, for selvom det for nogle kan være en lettelse at få et navn på det, man er ramt af, kan det også føles forsimplende og begrænsende. Vi bestræber os på at tage udgangspunkt i oplevelsen og ønskerne hos den enkelte, og sammen gå på opdagelse i hvad der er på spil, og hvordan det kunne være anderledes, hvis det er ønsket. Vi har erfaringer med at arbejde med angst og bekymringer, stress, sorg, krise, depression, autisme, ADHD men mange kommer også til os pga. svære overvejelser og valg i livet, hverdagens udfordringer og dilemmaer eller et ønske om at udvikle sig yderligere.

Psykologerne i inpraxis er alle autoriserede psykologer, er medlem af Dansk Psykolog Forening og er underlagt reglerne om etik og tavshedspligt.

Samtalerne tager udgangspunkt i en narrativ og systemisk ramme. Det betyder, at vi som udgangspunkt arbejder ud fra en anerkendende, ressourceorienteret og fremtidsorienteret tilgang. Mere konkret betyder dette:

Samtalerne vil være præget af en samarbejdende relation, hvor vanskeligheder og dilemmaer udforskes sammen. Du afgør, hvad der skal gøres til genstand for samtalen – og ligeledes, hvad samtalerne skal bidrage til og hvornår de skal afsluttes. En del af dette er også at snakke sammen om, hvordan du gerne vil have samtalerne skal foregå, og hvilke metoder der virker for dig Antallet af samtaler justeres efter den enkeltes behov og de præsenterede vanskeligheder og dilemmaer. Der vil ofte være tale om få samtaler (ca. 4-8 samtaler).

Kontakt os for at høre mere om vores individuelle samtaler og terapi.
Find vores aktuelle forløb for private her.