inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Strøtanker

Om faglig ledelse

 

Der er andre end os, der er optagede af faglig ledelse.

Søren Voxted, forfatter og forsker ved SDU, beskriver hvordan den professionelle ledelse i dag har den betydning, at medarbejderne kommer til at stå alene med ansvaret for den faglige ledelse. Han argumenterer for, at der er behov for at lederne tilbageerobrer den faglige ledelse, hvis man skal have en chance for at styre kvaliteten af kerneopgaven, og han giver sit bud på, hvilke rammer der skal være på plads for at effektiv, faglig ledelse er mulig.

Professor og institutleder af statskundskab i København Lars Bo Kaspersen og organisationsstrateg Jan Nørgaard Knudsen, taler om en decideret ledelseskrise i det offentlige. Lederne i de offentlige institutioner taler ud fra en markeds- og konkurrencediskurs, mens medarbejderne taler ud fra en faglig, velfærdsdiskurs. Effekterne af dette er store ”kløfter” i organisationerne, utilfredse og syge medarbejdere og frustrerede ledere, som gør det de ”skal” ifølge den dominerende diskurs, men som i højere og højere grad mister kontakten med medarbejderne og kvaliteten af kerneopgaven. De foreslår en ny, substantiel ledelsesform, hvor faglig ledelse og fokus på kerneopgaven er i centrum.

Forfatterne har gode pointer, og særligt er vi vilde med Kaspersens og Nørgaards analyse af de diskurser som kendetegner samfundet og samspillet i organisationerne. Dog synes vi at begge bøger mangler at skitsere nogle konkrete greb til hvordan man så kan bedrive faglig ledelse og på den måde bygge bro over ”kløfterne” mellem medarbejdere og ledere. Vi har nemlig stødt på flere ledere indenfor det socialfaglige område, der har borgere som kerneydelse og som er ansvarlige for den faglige kvalitet (fx afdelingsledere på plejehjem/demenscentre, ledere eller koordinatorer på dag- og døgntilbud indenfor specialområdet, eller daglige ledere i børnehaver), som bakser med følgende spørgsmål:

- hvad vil det egentlig sige at drive faglig ledelse (udover at bestå tilsyn)?
- hvordan får man skabt sit eget ledelsesrum i de mange kommunale tiltag og intentioner, så driften ikke stjæler alt tid og opmærksomhed?
- hvordan får man inddraget medarbejderne, så de i højere grad bliver selvkørende og føler sig kompetente til opgaven – også selvom rammerne for arbejdet har ændret sig?
- hvordan skaber man den faglige kultur og den faglige kvalitet, man gerne vil have?

Dorte Lund og Iben Ljungmann har derfor skitseret et kursus i faglig ledelse, hvor vi vil give redskaber til både hvordan man laver ledelse i de små øjeblikke (”har du lige 2 min?”) og sætter kontekst og retning, og danner mening ud fra dette og sætter spot på: Hvad giver det anledning til jeg sætter fokus på i forhold til gruppen/afdelingen det næste stykke tid? Og hvad kunne være konkrete strategiske greb ind i dette?

søren voxted.jpg