inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Arbejdspladser

Supervision af Ledere

 
 

"Hvis det du gør, ikke virker, så find på noget andet"
- Steve de Shazer

Ledelse indebærer som regel, at lederen dagligt skal håndtere og forholde sig konstruktivt til store udfordringer, nye strategier, konstante ændringer, krav om dokumentation, stressede medarbejdere og hverdagens øvrige trakasserier. Indimellem kan det være en ensom post – og svært at se sin egen rolle i de komplekse sammenhænge man indgår i og at få ideer til hvordan man kunne indtage andre positioner og gøre noget andet end det, man plejer.

Derfor kan det være hjælpsomt med jævne mellemrum enten at mødes med en sparringspartner i individuel supervision eller at indgå i en supervisionsgruppe med andre ledere for i en styret ramme at dele erfaringer og tale om de dilemmaer, tvivl eller succeser, som hverdagen byder.

Klarhed og overblik er ofte centralt i supervision, og metoderne til at opnå dette kan i praksis være meget varierende. Indholdsmæssigt kan supervisionen beskæftige sig med konkrete udfordringer såsom personalesager eller hjælp til implementerings- og forandringsopgaver, med de organisatoriske rammer for arbejdet og ledelse opad eller med spørgsmål bundet mere til ens position som leder, de præferencer og værdier man har og hvordan disse føres ud i livet.

Kontakt os for at høre mere om individuel ledersupervision
Find vores aktuelle forløb til arbejdspladser her.