inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Strøtanker

Narrativ terapi på dansk

marcela polanco.jpg

Narrativ praksis blev ”født” på engelsk. Nærmere bestemt i det engelske sprog, som Michael White og David Epston talte i hhv. Australien og New Zealand. Den colombiansk-amerikanske psykolog Marcela Polanco påpeger imidlertid, hvordan vi ikke uden videre kan kopiere deres sproglige praksis til vores egen kultur. Polanco opdagede nemlig, at hun ikke bare kunne lave bogstavelige oversættelser af de narrative spørgsmål til sine samtaler med folk med rødder i Columbia. Det rejser spørgsmålet: Hvordan narrativ praksis kan oversættes til vores egne sproglige kontekster? Hendes pointe er, at netop i arbejdet med sådanne oversættelser kan der opstå en spændende videreudvikling af narrativ praksis. Det har hun skrevet en god artikel om sammen med David Epston. Den hedder "Tales of travels across languages. Language and their anti-language" og kan findes på dette link:

https://dulwichcentre.com.au/Tales-of-travels-across-language-by-marcela-polanco-and-david-epston.pdf

Vi arbejder løbende på med dette oversættelsesarbejde på inpraxis – både i vores egen praksis og på vores uddannelser. De senere år har vi eksempelvis været optaget af, hvordan det, vi har kaldt ”lille-agentheds sprog” er særligt brugbart i en dansksproget sammenhæng. Hvor vi i de engelske spørgsmål finder ord som ”bestræbelser”, ”gøre oprør mod”, ”initiativer” og ”dine værdier” bruge vi i højere grad selv mindre ord som ”en lille fornemmelse af” eller ”det du forsøgte lidt lige der”. Måske også fordi fire ud af seks i inpraxis kommer fra Jylland, hvor der er sans for det skønne i det stille og rolige hverdagssprog

Iben Ljungmann