inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Strøtanker

Ledelse gennem touch-points

"Har du lige 2 min, chef?"

For mange ledere føles det som om, man forstyrres uendelig mange gange i løbet af sin arbejdsdag. E-mails der tikker ind, telefoner der ringer, og medarbejdere man møder på gangen, der lige vil fortælle noget eller have to minutters snakke. Man trækkes i fra alle mulige retninger, og nogle gange kan det være svært at finde sin egen retning som leder. Det kan være svært at finde tid til at fordybe sig i, hvor organisationen eller afdelingen er på vej hen, tid til den faglige ledelse eller til udviklingen af driften. Og man kan have fornemmelsen af, at man aldrig når til at bedrive rigtig ledelse. Måske fordi tanken er at ”rigtig” ledelse er møder, mere strukturerede sammenhænge eller skitsering af handle- eller strategiplaner? Men måske er ledelse mindst lige så meget alle de berøringsflader, vi har i løbet af en dag.

Ideen fra berøringsflader kommer fra bogen "Touch points - tænk ledelse i selv det mindste øjeblik" af Douglas Conant & Mette Nørgaard. Forfatterne peger på, at arbejdslivet har ændret sig, og at tiden og udviklingen løber stærkere. Tidligere kunne man mødes og drøfte og lægge planer. Men i dag kan vi ikke vente på disse mere formelle og strukturerede sammenhænge, for inden vi har lagt en plan, er momentet forpasset og organisationen er optaget af noget andet. Med den elektroniske udvikling øges mængden af relationer og mængden af touch-points eller berøringsflader. Forfatterne har opgjort, at man har over 300 touch-points i løbet af en dag, og derfor bliver dette måske den væsentligste del af ledelsen. Så hvordan kan man handle klogt der?

Vi har sammen med flere ledergrupper haft glæde af ideen om touch points, fordi den åbner døren til et hav af mulige for organisationsudvikling lige midt i hverdagens mange store og små møder.

En idé med afsæt i Barnett Pearces ideer om CMM kunne være at forsøge at kontekstafklare de små momenter for at sætte fokus på, hvilken ledelse der er brug for. Fx ved at stille spørgsmål, som disse i mødet med medarbejderen i korridoren:

  • Så hvad har du brug for fra mig? Er det noget jeg skal orienteres om, noget jeg skal nikke ja til eller noget vi skal sparre lidt om?
  • Når du kommer til mig er det fordi hvad?
  • Hvad er du i tvivl om? Hvad har du brug for mit input til?

En anden idé kunne være at sætte retning gennem touch-points ved at stoppe op og forholde sig til, hvordan man gerne vil agere i de daglige touchpoints:

  • Hvad er vigtigt for dig som leder at sætte fokus på den næste måned?
  • Hvad ønsker du at skabe for dine medarbejdere? Eller i relation til jeres opgaveløsning?
  • Hvad signal skal de gerne kunne mærke fra dig?
  • Og hvis du skulle tage dette med dig ind i dine touch-points hvordan kunne dette så se ud? Hvad skulle du så i højere grad spørge dem om eller tale med dem om?
Iben Ljungmann